Make your own free website on Tripod.com

  1. ขั้นตอนการก้าวสู่วงการนักวิทยุสมัครเล่น

  2. วิธีการสอบและเกณฑ์ตัดสิน ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร วิธีการสมัครสอบ

  3. ข้อปฏิบัติหลังการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และวิธีการสอบ

  4. จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใด้อย่างไร? เครื่องวิทยุคมนาคมคืออะไร เครื่องเถื่อน?

 

4จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใด้อย่างไร?

เครื่องวิทยุคมนาคมคืออะไร

อุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ถือว่าเป็นวิทยุคมนาคม

เครื่องเถื่อน

ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างไร?จึงปลอดภัย

ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างไรจึงจะถูกต้องตาม พรบ.วิทยุคมนาคม

การกระทำดังต่อไปนี้จะต้องใด้รับใบอนุญาตก่อนเท่านั้นจึงจะกระทำใด้โดยไม่ผิดกฏหมาย

เครื่องวิทยุคมนาคมอะไรบ้างที่ท่านใช้ใด้โดยไม่ต้องใด้รับใบอนุญาต

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใด้รับการยกเว้นไม่ต้องใด้รับใบอนุญาต ให้ มี ใช้ หรือนำออกนอกอาณาจักร

การดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นความผิด

จะใช้วิทยุคมนาคมให้ถูกต้องจะต้องใช้ความถี่ให้ถูกต้องด้วย

back2_b.gif (10045 bytes)next2_b.gif (9945 bytes)