Make your own free website on Tripod.com

ประกาศข่าวการดับไฟปฏิบัติงาน

วันที่ ตั้งแต่เวลา - ถึงเวลา

บริเวณ

เพื่อปฏิบัติงาน

2 ธ.ค. 41

10.00 - 15.00

ถนนสุเทพ ทางแยกเข้า ถ.นิมมานเหมินทร์ งานปรับปรุงฯ พาดสาย PIC ช่วงข้ามถนนสุเทพ-นิมมานเหมินทร์
24 พ.ย. 41 09.00 - 16.30 ถนนมหิดล ด้านทิศใต้ ตั้งแต่สะพานตรงข้ามตำรวจ ภาค 5 ถึง สี่แยกแอร์พอร์ท ย้ายแนวเสาไฟฟ้า เพื่อให้ความร่วมมือ กรมทางหลวงขยายถนน

23 พ.ย. 41

09.00 - 16.30

ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ถึง เชิงสะพานนวรัฐ ย้ายแนวเสาไฟฟ้า สะพานเหมืองพญาคำ

21 พ.ย. 41

09.00 - 16.30

ถนนมหิดล
ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่ หมู่บ้านการเคหะหนองหอย ถึง สี่แยกดอนจั่น
ด้านทิศใต้ ตั้งแต่โรงเรียน เทคโนโลยีเอเซีย ถึง สี่แยกดอนจั่น
ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ฝั่งด้านในเมือง ตั้งแต่สี่แยกดอนจั่น ถึง เชิงสะพานป่าตัน
งานปรับปรุงย้ายแนวเสา

20 พ.ย. 41

09.30 - 15.30

ถ.ชม-ฮอด ซอยเข้าหมู่บ้านนิมานนรดี ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งดร๊อฟเอ้าท์ ไลน์แยก
19 พ.ย. 41 09.30 - 15.30 ถ.ชม.-ลำปาง ซอยเข้าโรงแรมร่มเย็น ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งดร๊อฟเอ้าท์ ไลน์แยก
18 พ.ย. 41 09.30 - 15.30 ถ.มหิดล ซอยเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิม ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งดร๊อฟเอ้าท์ ไลน์แยก
17 พ.ย. 41 10.00 - 13.00 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ตั้งแต่ บ.สยามแม็คโคร จำกัด ถึง ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์เวียงเหนือ
ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ตั้งแต่หน้าตลาดเอื้องคำ ถึง รีโคลสเซอร์สันกำแพง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย
14 พ.ย. 41 10.00 - 15.00 ถ.ศรีดอนไชย จุดตัดสายหน้าปั๊ม MP สี่แยกแสงตะวัน เปลี่ยนคอนทางตรงเป็นแบบท้าวแขน, ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ขยายถนน ก่อสร้างสะพาน

รายงานโดย นายสมบูรณ์ (ผปร.)